Skip to content

O naszym centrum medycznym

Goldenmed Oddział Legionowo

Zapraszamy do nowo otwartego Centrum Medycznego Goldenmed, które stanowi innowacyjne podejście do kompleksowej opieki zdrowotnej, oferując szereg wysokiej jakości usług komercyjnych z zakresu stomatologii, rehabilitacji, medycyny rodzinnej oraz badań ultrasonograficznych.

Oferując pacjentom dostęp do różnorodnych specjalności, placówka ta stawia na holistyczne podejście do zdrowia, integrując opiekę stomatologiczną, rehabilitacyjną, pediatryczną i internistyczną w jednym miejscu. Nowa placówka medyczna kładzie nacisk na profesjonalizm, indywidualne podejście do pacjenta, oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii w celu zapewnienia kompleksowej i skutecznej opieki zdrowotnej. Dzięki zespołowi wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz zróżnicowanemu zakresowi usług, placówka ta stanowi nową jakość na lokalnym rynku opieki zdrowotnej.

Centrum Medyczne Goldenmed jest partnerem medycznym największych podmiotów oferujących prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Nasza współpraca z Partnerami umożliwia korzystanie z profesjonalnej opieki medycznej na terenie Legionowa.

Właścicielem Centrum Medycznego Goldenmed jest:

Spółka Inwest Med z  siedzibą w Legionowie wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000542564, posiadająca numery: NIP5272729539, REGON 360773536 prowadząca zakład leczniczy Centrum Medyczne Goldenmed wpisany do Rejestru Podmiotów Leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego: 00000201199.